Mi foglalkozunk a szabályokkal,
így önnek csak játszania kell.

A Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda több mint 30 éves
tapasztalattal rendelkezik a gazdasági jog teljes területén.

KAPCSOLATTudjon meg többet

Számunkra a jog arról szól, amiért eredetileg létrejött:

az ügyfél képviseletéről és valamennyi problémája hatékony megoldásáról.

Felelősség

A jó tanácsadás független, önálló és kizárólag az ügyfelek felé elkötelezett. Irodánk a fenntartható és hosszútávra szóló tanácsadás híve, ezért számunkra elsődleges az előrelátás és a stratégiai tervezés.

Stabilitás

A stabil jogi tanácsadási környezet alapelve a folytonosság, melyet irodánk családi alapokra épülő vezetési modellel és a szakterületükön nagy tapasztalattal rendelkező, együttműködő ügyvédek kiválasztásával biztosít az ügyfelek számára.

Vállalkozószellem

A vállalkozói igényeket csak az tudja kielégíteni, aki maga is vállalkozóként gondolkodik. Irodánk ezért a folyamatos fejlődést biztosítva, a kihívásoknak és az ügyfélelvárásoknak megfelelő, reflexív megközelítéssel szolgáltat.

Innováció

Az új ötletek többek között a jogi, gazdasági területek nemzetközi hírű tanácsadóival és ambíciózus fiatal tehetségekkel való stratégiai együttműködés során születnek, melyek kiterjesztik az iroda tudását és innovációs erejét.

Jelen vagyunk Magyarországon és
együttműködő partnerekkel
rendelkezünk a
kelet-közép-európai, valamint a
közel-keleti és észak-afrikai
régiókban is.

A Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda jelenleg 4 tagból, számos társult ügyvédből és gazdasági szakértőből áll. Irodánk gazdaságjogi területen működik, elsősorban gazdasági, pénzügyi társaságok, egyéb gazdálkodó szervezetek, illetve nemzetközi sportági szakszövetségek állandó és eseti jogi képviseletét látja el. A gazdaságjogi terület magában foglalja a vállalkozásokra, szervezetekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések, így különösen a polgári jogi, munkajogi és az ide vonatkozó büntetőjogi, adójogi, ingatlanjogi rendelkezések ismeretét és alkalmazását, de több speciális szakterületen – pénzügyi jog, egészségügyi jogi, adatvédelem – ellátjuk ügyfeleink megbízásait magyar és angol nyelven egyaránt.

Személyre szabott, modern jogi megoldások.

sportjog

Sportjog

Nemzetközi és hazai sportszövetségek, válogatott sportolók képviselete, szponzorációs szerződések készítése, komplex versenyrendszerek, e-sport és új technológiák jogi hátterének kialakítása, szövetségek, szervezetek alapítása, szabályzatok írása, támogatási és sportolói szerződések készítése, képviselet hazai és nemzetközi hatóságok és döntőbizottságok előtt.

cegjog

Társasági és cégjog, M&A

Cégek alapítása, üzletileg ideális cégforma kialakítása és strukturálása, vezető tisztségviselők és tulajdonosok változásaival kapcsolatos tanácsadás, felszámolás, végelszámolás, átalakulás, hazai és nemzetközi cégek egyesülése és szétválása, felvásárlások strukturálása, finanszírozási és szabályozási tanácsadás, pénzügyi és adózási tervezés.

ingatlanjog

Ingatlanjog, bankjog és finanszírozás

Lakossági, ipari és kereskedelmi ingatlanok adásvételében közreműködés, bérleti és lízingszerződések készítése és véleményezése, ingatlanprojektek jogi háttere, ingatlanokkal kapcsolatos jogviták, ingatlan és beruházási projektek finanszírozási struktúrájának kialakítása, bankokokkal és befektetőkkel folytatott tárgyalások, szabályozási és engedélyezési eljárásokban képviselet.

peresugyek

Peres ügyek és vitarendezés

Peres és nem peres ügyekben képviselet bíróságok és hatóságok előtt, peren kívüli egyezségek és per-elkerülési stratégiák kidolgozása, alternatív vitarendezés és választott bíróságok előtti képviselet.

kereskedelmi jog

Kereskedelmi jog

Belföldi és nemzetközi szállítási és kereskedelmi szerződések készítése, gyártási, forgalmazási szerződések, franchise és licensz projektek strukturálása és tervezése.

media jog

Média- és reklámjog

Sajtótermékek alapítása, sajtóhelyreigazítások, sajtóperek, hirdetési és támogatási szerződések készítése, online hirdetési platformokkal kapcsolatos tanácsadás.

Munkajog

Munkajog

Munkaszerződések, munkaköri leírások, belső szabályzatok készítése, vezető beosztású munkavállalókkal kapcsolatos szerződések, versenytilalmi megállapodások, munkaügyi perek és vitarendezés.

szellemi alkotasok

Szellemi alkotások joga

Hazai és nemzetközi védjegyek és szabadalmak bejelentése és fenntartása, szerzői joggal kapcsolatos tanácsadás, startupok jogi ügyei, befektetések és tőkebevonások strukturálása.

Szakértőink a legmagasabb szintű minőséget, elkötelezettséget,
stabilitást és függetlenséget biztosítják.

Dr. Giró Szász János

Irodavezető Partner | Ügyvéd

Dr. Giró Szász Beáta

Partner | Ügyvéd

Dr. Gáspár Attila Tibor

Partner | Ügyvéd

Dr. Tallár Ákos

Partner | Ügyvéd

Vegye fel a kapcsolatot
szakértőinkkel!

telefon

Telefon

+36 (1) 210 4857
+36 (20) 946 8221

email

E-mail

iroda@giroszasz.hu

helyszin

Irodánk

1126 Budapest,
Kiss János altábornagy utca 23.
Kérjük, egyeztessen időpontot!